SZKOLNY WOLONTARIAT

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

To słowa Jana Pawła II, które przyświecają pracy Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przez kilka lat w Publicznym Gimnazjum a obecnie w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie uczniów na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wrażliwość i troska o innych oraz zaangażowanie, tym kierują się członkowie koła,. Wolontariat stwarza okazję do budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, jest pożyteczną formą spędzania czasu wolnego. W ramach pracy koła uczniowie odwiedzają osoby starsze, samotne oferując im pomoc w drobnych pracach w domu i ogrodzie. Przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi członkowie koła samodzielnym przygotowują oryginalne kartki, stroiki i ozdoby, które następnie wręczają swoim podopiecznym . W planie pracy koła jest jeszcze wiele innych zaplanowanych działań. Pracę wolontariuszy wspierać będzie Samorząd Uczniowski. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Opiekunem koła jest pani Grażyna Antosz.

© PSP Zaborów 2017