Certyfikat  / Dyplomy 2005/2006/ 2006/2007/ 2007/2008 /2008/2009 /List gratulacyjnyMedal Komisji Edukacji Narodowej/ Nauczycielskie awanse / Sukcesy sportowe

Osiągnięcia sportowe, przedmiotowe i artystyczne 2010/2011

Osiągnięcia sportowe, przedmiotowe i artystyczne 2009/2010

 

Osiągnięcia sportowe, przedmiotowe i artystyczne 2008/2009

Osiągnięcia sportowe, przedmiotowe i artystyczne 2007/2008

Konkurs ortograficzny I miejsce

 

Osiągnięcia uczniów -  rok szkolny 2006/2007

do góry

 

 

do góry

Konkursy 2005/2006

V Gminny Konkurs Promocji Zdrowego Trybu Życia

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

piłka nożna

       

biegi przełajowe

I miejsce chłopcy  i III miejsce dziewczęta

 

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

II miejsce Ewa Mężczyzna kl. VI

 

VII GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY w Strzelcach Wielkich

 drugie miejsce  Magdalenia Mądrzyk kl. III PSP Zaborów

 

Powiatowy Turniej Sztuki Recytatorskiej "Poszukiwania"

pierwsze miejsce Maria Szydłowska kl. V

 

XII Gminny Konkurs Recytatorski

I miejsce kat. klas IV - VI

Maria Szydłowska

 

       Konkurs Piosenki Religijnej kl. V

 Konkurs Wiedzy o Języku Angielskim kl.VI

do góry

Dyplomy sportowe 2005/2006

 Mini koszykówka chłopców -  kl. V i VI

do góry

   

do góry

Piłka siatkowa  chłopcy i dziewczęta kl. V i VI

 

do góry

                     do góry

 

 

  CERTYFIKAT

dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie

 

 

                       17 listopada 2006 roku odbyła się bardzo podniosła uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie certyfikatu przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, który przyznaje Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie. Szkoła w Zaborowie od 3 lat ubiegała się o certyfikat, nim jednak go uzyskała musiała spełnić wiele wymagań. Powołany został zespół koordynujący działania prozdrowotne na terenie szkoły, w skład którego weszły : Bogumiła Rzepka, Bogumiła Szydłowska i Agnieszka Boroń. Zespół ten opracował Program Tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz włączył pozostałych nauczycieli do działań w tym obszarze. Program zakłada ukazanie takich stylów życia, które sprzyjają rozwojowi osobowości tj. utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, prawidłowych relacji z drugim człowiekiem, łączności z biosferą, identyfikacji ze środowiskiem lokalnym i wykorzystaniem swoich możliwości dla własnego rozwoju.

Działania szkoły były różnorakie i obejmowały organizację np. Dnia Sportu, Turnieju o Puchar Młynarza, Gminnego Turnieju w Piłkę Siatkową im Tadeusza Prociuka, Turnieju Miast i Gmin, wycieczek jedno i wielo dniowych w różne zakątki Polski, wycieczek i rajdów pieszych i rowerowych. Dużą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo swoich wychowanków. W tym celu przeprowadzono spotkania z policjantem, strażakiem, pedagogiem i logopedą. Nauczyciele ukończyli szereg różnych form dokształcania niezbędnych w dalszej pracy z uczniami, jak również bardzo chętnie dzielili się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami. Nawiązana została owocna współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo – Wychowawczym w Jadownikach Mokrych oraz z innymi instytucjami. Szkoła od czterech lat przygotowuje i przeprowadza  Gminny Konkurs Promocji Zdrowia oraz konkursy proekologiczne.

 Przyznanie więc certyfikatu dla zaborowskiej szkoły stało się potwierdzeniem jej osiągnięć w tym obszarze działania.

    do góry

List gratulacyjny

List gratulacyjny dla Nauczycieli i Uczniów

Szkoły Podstawowej w Zaborowie

za Program Współpracy z Polonią

od Towarzystwa Historycznego

Panna Maria Polonii Amerykańskiej

 

 

 

 

 

do góry

 

Nauczycielskie awanse

 

 

                    Sześciu kolejnych nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie w ostatnim okresie uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, są to :

1.     mgr Agnieszka Boroń

2.     mgr Bogumiła Grocholska

3.     mgr Bogumiła Rzepka

4.     mgr Krystyna Giza

5.     mgr Beata Mężczyzna

6.     mgr Bogumiła Szydłowska

7. mgr Beata Nicpoń

Równocześnie stopień nauczyciela kontraktowego uzyskała nauczycielka języka angielskiego Pani Dominika Łucarz i Anna Badzioch

do góry

 MEDAL  KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ

Minister Edukacji Narodowej nadał dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

,,MEDAL  KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ”

do góry