Pierwsze spotkanie zawodoznawcze w ramach SPInKi
Projekt „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Klasa trzecia gimnazjum spotkała się we wtorek 21 listopada 2017 r. z absolwentką naszej szkoły –p. Justyną Kozdrój. Pani Justyna, która z zawodu jest kosmetyczką, opowiedziała o tym, jak wygląda edukacja, zanim nabędzie się uprawnień do wykonywania tej profesji. Nie zawsze też nasze marzenia o zawodzie zbiegają się z realiami; czasem trzeba wykazać się wiedzą umiejętnościami i samozaparciem, pokonać przeszkody zanim osiągnie się sukces. Na pewno najistotniejszą sprawą jest przekonanie, że to jest to, co chcę robić. Było to pierwsze spotkanie zawodoznawcze w naszej szkole, a będzie ich więcej.
2017-2018


PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. JAGIEŁŁY W ZABOROWIE W RAMACH MODERNIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

W naszej placówce od 1 września 2017 r. prowadzony jest nabór na zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Program został opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,10. Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

W ramach tegoż projektu zostaje powołany Szkolny Punkt Informacji i Kariery ( SPInKA), którego celem jest wsparcie uczniów w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz aktualnej informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w ramach konsultacji indywidualnych oraz zajęć warsztatowych. Program dedykowany jest uczniom klas II i III klas gimnazjalnych i dla klasy VII.Czas trwania projektu- 1 września 2017- 31.12.2020 r.Harmonogram zajęć – 3 godziny tygodniowo;

Poniedziałek- 13.15-14.00- zajęcia indywidualne dla uczniów ( IPD)

Wtorek- 13.15-14.00- zajęcia warsztatowe

Środa-7.10-7.55- zajęcia indywidualne dla uczniów ( IPD)

Zajęcia prowadzi Teodozja Turaczy- doradca zawodowy.Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji oraz wymagane dokumenty.


  • Dokumentacja projektu

  • REKRUTACJA
  • Zarządzenie nr 15
  • Protokół
  • Lista uczestników

  • © PSP Zaborów 2017